Veelgestelde vragen | Sitemap | Contact

Maximale hypotheek

Bereken uw maximale hypotheek
Bruto Jaarinkomen
Bruto Jaarinkomen Partner
aanwijzer Startpagina » Over ons » Contact opnemen » Privacy

Privacybeleid

BKRdesk.nl is een initiatief van MAX Producties B.V.

MAX Producties B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. MAX Producties B.V. houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is MAX Producties B.V., De Molen 91, 3995 AW Houten. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens


In het kader van haar dienstverlening legt MAX Producties B.V. gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een aanvraag doet op een van haar websites of u aanmeldt voor de nieuwsbrieven van MAX Producties B.V. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, financiële gegevens of opgegeven interesses.

MAX Producties B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende aanvraag, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van MAX Producties B.V., van overige internetsites van MAX Producties B.V. of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden.

Klachten

Als u van mening bent dat er wordt gehandeld in strijd met de eerder genoemde gedragscode, wendt u zich dan tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening:

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon 0900 - 3552248

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening